Ny patient?

Praktiske oplysninger

Du kan både modtage behandling med og uden henvisning hos os. Kommer du uden henvisning betaler du selv for behandlingerne – er du medlem af “danmark”, så dækker de 39,3% af udgiften.

Har du har en henvisning, vil den blive sendt elektronisk, ved tidsbestilling skal du oplyse dit personnummer, så vi kan hente den elektroniske henvisning.

Sygesikringsbeviset skal fremvises inden hver behandling, det gælder som elektronisk underskrift til den offentlige sygesikring.

HUSK at medbringe et lagen og håndklæde.

Ved første konsultationen bliver der foretaget en undersøgelse for at afdække dit problem, og du vil herefter få en fysioterapeutisk vinkel på diagnosen. Herefter fastlægger vi behandlingen sammen, således at du er indforstået med behandlingen.

En behandling kan således spænde vidt over træning, udspænding, mobilisering, øvelser, massage, information og vejledning.

Hvis du er forhindret i at fremmøde skal du senest kl. 9:00 samme dag melde afbud, ellers vil der blive pålagt en udeblivelse, der koster kr. 160,-

Personer med progressive kroniske lidelser kan efter nærmere fastlagte regler få vederlagsfri træning, er der desuden tale om et væsentlig fysisk handicap, gives der ud over træningen også behandling.

Ved væsentlig fysisk handicap er personen afhængig af et hjælpemiddel eller har behov for en eller anden form for hjælp til daglige personlige gøremål.